Wateratlas

 

 

 

Om diverse redenen is de wateratlas kaartviewer opgeheven.

Een groot deel van de kaarten is te bekijken in de volgende viewers:

 

Bodematlas

 

Kaartbank

 

We werken aan een gecombineerde Bodem- en Wateratlas (kenniskaarten).

Straks te bekijken via de Kaartbank.

 

De kaarten kunnen nog wel als pdf-document gedownload worden:

 

Pdf-kaarten

 

 

Vragen? Opmerkingen? Neem contact op met de provincie